poniedziałek, 8 grudnia 2014

Ty też możesz paść ofiarą stalkingu!

Od kilku lat zjawisko stalkingu pojawia się w polskich mediach coraz częściej. Swoimi przeżyciami dzielą się gwiazdy i celebryci. Jednak wbrew powszechnemu przekonaniu przestępstwo uporczywego nękania nie dotyczy tylko tych znanych z pierwszych stron gazet. W większości ofiarami są zwykli ludzie, a ich prześladowcy to nie chorzy psychicznie wariaci, a osoby z najbliższego kręgu.

Stalking to pojęcie zaczerpnie z angielskiego języka łowieckiego. Oznacza skradanie się i osaczanie zwierzyny, która ma paść ofiarą myśliwego. W szerszym kontekście rozumiane jest, jako uporczywe i powtarzające się nękanie drugiej osoby za pomocą różnych form naruszenia jej prywatności i wolności osobistej. Wywołując u niej psychiczny niepokój i uzasadnione obawy o własne bezpieczeństwo. Może to być fizyczne lub wirtualne kontaktowanie się z człowiekiem, który sobie tego nie życzy. Napastowanie licznymi telefonami i zadręczanie wiadomościami sms albo e-mail. Podglądnie, obserwowanie i śledzenie, a także nachodzenie w domu lub pracy. Ofiary często otrzymują też niechciane podarunki. Zdarzają się również groźby i agresywne zachowania takie jak niszczenie mienia. 

Stalking po raz pierwszy zaobserwowano w Stanach Zjednoczonych jeszcze w latach 80. Wówczas z problemem borykali się głównie znani aktorzy i muzycy. Początkowo władze bagatelizowały zjawisko szybko jednak uznano je za przestępstwo przeciw osobie. Obecnie stalking karany jest we wszystkich stanach USA. Również kraje europejskie, takie jak Niemcy, Holandia, Włochy czy Polska wprowadziły sankcje za uporczywe nękanie. 

Zgodnie z polskim kodeksem karnym, kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W świetle prawa za uporczywe nękanie uznaje się prześladowanie, głuche i obraźliwe telefony, niechciane smsy i maile, a także śledzenie, obserwowanie oraz nachodzenie. Przepis obejmuję również sytuacje podszywania się pod drugą osobę na portalach społecznościowych takich jak Facebook. Wykorzystując jej wizerunek lub inne dane osobowe ofiary w celu wyrządzenia szkody majątkowej lub osobistej.

Stalking można śmiało uznać za przestępstwo doby elektronicznej. Dlatego coraz częściej mówi się o jego odmianie - cyberstalkingu, związanej z gwałtownym rozwojem środków komunikacji internetowej. Mimo, że nękanie odbywa się w przestrzeni wirtualnej wywołuje realne poczucie zagrożenia i narusza prywatność ofiar. Za przejaw cyberstalkingu uznaje się podszywanie przez stalkera pod konkretną osobę na forach lub portalach społecznościowych albo zamawianie drogą elektroniczną na jej koszt różnych produktów. Na przykład gadżetów erotycznych dostarczanych później do miejsca jej pracy lub wykupienie abonamentu w serwisach pornograficznych z zamiarem umieszczenia na stronie danych kontaktowych prześladowanej osoby. 

Według badań TNS-OBOP w swoim życiu z uporczywym nękaniem zetknęło się ponad 3 miliony dorosłych Polaków. Zdecydowaną większość ofiar stanowią kobiety poniżej 40 roku życia. Dostępne dane wskazują, że średni okres nękania wynosi w naszym kraju 1,5 roku. Najczęstszą formą prześladowania jest przemoc psychiczna: nawiązywanie kontaktu przez osoby trzecie, głuche telefony, niechciane maile i smsy oraz groźby i szantaż. Zdarza się jednak, że dochodzi także do przemocy fizycznej na przykład gwałtów lub ich usiłowania. Odpowiedzialność stalkera wzrasta, jeżeli pokrzywdzony targnie się na swoje życie. Wówczas sprawca podlega karze do 10 lat pozbawienia wolności. 

Ściganie przestępstwa odbywa się na wniosek ofiary. Dlatego dobrze jest zebrać wcześniej wszelkie możliwe dowody. W tym celu warto zwrócić się po pomoc do pracowników agencji Detektyw24. Wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie dochodzeniowo-śledczej mogą legalnie uzyskać informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjna czy bankową, nie narażając siebie i zleceniodawcy na odpowiedzialność karną lub cywilną. Detektywi podejmą natychmiastowe działania służące namierzeniu sprawcy. W profesjonalny sposób zabezpieczą istniejący materiał dowodowy e-maile, nagrania rozmów, smsy, konwersacje na portalach społecznościowych, listy, zdjęcia, dokumentacja medyczna oraz pomogą odzyskać dowody kontaktu z prześladowcą. Doradzą również właściwą strategię działania i udzielą wsparcia prawnego przy sądowym dochodzeniu zadośćuczynienia od sprawcy nękania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz